PREMIÉRA 15.09.2018

ŤAPÁKOVCI

spracované podľa predlohy Boženy Slančíkovej Timravy

Strastiplná cesta Ťapáka storočiami Šokujúca správa je na svete! Divadlo ŠOK siahlo po dlhom období opäť po slovenskej klasike! A tvorcovia novej inscenacie Ťapákovci sa od začiatku pýtali úplne rovnako, ako sa určite bude pýtať aj náš divák. Má ešte nejaký zmysel v dnešnej dobe plnej konzumu, hrubého násilia a explicitnej pornografie odhaľovať stáročia staré pravdy? Má nejaký zmysel odkazovať sa na korene našej národnej povahy? Má zmysel vŕtať sa v duši moderného človeka? Bude to ešte niekoho vôbec zaujímať? Ale po podrobnom preštudovaní literárnej predlohy Boženy Slančíkovej Timravy, z ktorej naša inscenácia vychádza, sme s obrovským prekvapením zistili, že za vyše sto rokov od jej vzniku, sa toho vlastne až tak veľa nezmenilo. Že naša spoločnosť síce technologicky postupuje míľovými krokmi dopredu, ale pohľad na svet, prístup k riešeniu životne dôležitých problémov a vzorce ľudského správania zostávajú neustále rovnaké. A to je aj hlavná línia, ktorou sme sa snažili viesť náš tragikomický príbeh. Nešlo nám v žiadnom prípade o verné zobrazovanie života v minulosti, ale skôr o priamu konfrontáciu s povahou a prístupom človeka dnešnej doby. O zrkadlenie vplyvu nemenných rituálov, ktoré sa od nepamäti prelínajú našimi životmi. O objavovanie Ťapáka v nás. A či sa nám to aspoň trochu podarilo, nechávame na posúdenie divákovi. Dovolím si iba na záver použiť jednu repliku z našej inscenácie, ktorá hovorí za všetko: „ A vy čo na mňa tak vyvaľujete oči? Ťapákovci... Spať treba!“ Vladimír Dubeň